נשום עמוק, הרם ידיים, אל תרוץ, אחת ושתיים, רב עדנה, בריאות - הרוח וגמישות. זה דבר בריא, אכן, בבקרים מרענן, אם אתה עודך נושם - ההתעמלות! אם אתה יושב בבית, שכב פרקדן, אחת ושתיים, התנועות יש לבצע כיאות. את הכל בצד תשים, התרגל לחידושים, יש לנשום עד שחשים - התמוטטות! בעולם נפוץ בינתיים, חולי גריפה, חת ושתיים, וירוס זה לכל מקום הוא מתגנב, החלש - נועד למות, כדי לשמור על הבריאות, יש כל בוקר כיאות - להתנגב! אם אתה כבר התעייפת, התרוממת, וישבת, לא תפחד גם מדלקת הריאות, אלכוהול אותך ירפה ואל נא תשתה קפה לכל חולי המרפא - הינו הספורט! אל נא תדבר בקול, התכופף, עד שתיפול, אל תהיה כל כך נפוח ורפה, אם אתה מאד יגע, במיטה אל תשתרע תנסה טיפול רוגע - מי מרפא! לא נדע אימה ופחד, במקום נרוץ בנחת, הזכיה מובטחת גם למתחילים, מה יפה! רצים באון, אין ראשון ואחרון, בריצה על המקום - כולם שווים!
© מירון גורדון. תרגום, 1976