היה כירורג, אפילו ניירו, מומחה למוח אנושי בכנס ריו-דה-ז'ניירו היה ענק בין ננסים. לכל איש מיואש ונגוע, הדא היה מרפא בלעדי. אבל זה המאור הידוע, כמו להכעיס, היה יהודי. הוא במדע עמל בפרך, על מחסומים קלות קפץ. הוא למדען פורץ הדרך התקין מין מוח משופץ. לכל איש מיואש ונגוע, הדא היה מרפא בלעדי. אבל זה המאור הידוע, כמו להכעיס, היה יהודי.
© מירון גורדון. תרגום, 1976