אל המון הערים, אל כבישים שוקקים שוב נשובה כלם - הבררה לא נתנת! מפסגות שהשגו אלי חיק עמקים, מותירים בהרים, מותירים בהרים לבותינו. כל וכוח נוסף - שוא וסרק הוא, כבר נוכחתי אני בדבר: מהרים רק הללו ימתקו אשר לא בקרתם בעבר. בצרה לבד להותר - מי יסכים? מי יחפץ לעזב, כשלבו חש אחרת? אך נרד מפסגות אלי חיק עמקים - אין דבר, הן ירדו גם אלים אלי ארץ. כל וכוח נוסף - שוא וסרק הוא, כבר נוכחתי אני בדבר: מהרים רק הללו ימתקו אשר לא בקרתם בעבר. תוחלות ומלים ונושאי שיר - כמה מחזה ההרים מעורר בקרבנו, אך נרד - מי לנצח, מי רק לשנה - כי תמיד חיבים לשוב על עקבותינו. כל וכוח נוסף - שוא וסרק הוא, כבר נוכחתי אני בדבר: מהרים רק הללו ימתקו אשר איש לא בקר בעבר!
© דוד ויסמן. תרגום, 2018