על קבר האחים לא מעמידים צלבים ואלמנות עליהם לא בוכות אליהם מביאים זרי פרחים ואש - תמיד מדליקים כאן, קודם היה שדה בור היום - משטחי גרנית אין כאן מקום לגורל אישי כל הגורלות מוצקים כאחד על יד אש התמיד טאנק שרוף כמו הבתים השרופים של הרוסים סמולנסק שרופה וגם ראייכסטאג שרוף כמו גם לבו השרוף של החייל על קברי האחים לא נשמע בכי האלמנות לקברי האחים מגיעים חזקים על קברי האחים לא מעמידים צלבים האמנם יש בכך הקלה על הכאב?
© יצחק שפילמן. תרגום, 2005