היא קראה שהיא רואה שהנולד - רע, שהמעוז לא ייכנע לאיל-ניגוח, אך הטרויאנים לא שמעו בפי קסנדרה והחורבן הוכנס בשער הפתוח. בלי הרף, המטורפת העפילה, צרחה "אני רואה איך המבצר יוקד", אך עתידות, כמו עדויות, תמיד הובילו את הרואים אותם - ישר אל המוקד. וכשהמוות בחצות יצא לרצוח ממחבואו בסוס העץ, מתוך הכרס, אז ההמון המדמם החל לצרוח "המכשפה הזו הביאה את ההרס!" בלי הרף, המטורפת העפילה, צרחה "אני רואה איך המבצר יוקד", אך עתידות, כמו עדויות, תמיד הובילו את הרואים אותם - ישר אל המוקד. ושם, בלילה של דמים, אימה ורעם, כשהתגשמו הנבואות במלוא השבר, האספסוף חיפש את נביאת הזעם בה לעשות שפטים, גם על מפתן הקבר. בלי הרף, המטורפת העפילה, צרחה "אני רואה איך המבצר יוקד", אך עתידות, כמו עדויות, תמיד הובילו את הרואים אותם - ישר אל המוקד. סופה - לא טראגי; שגרתי, חוזר כמנטרה, איזה לוחם פשוט שלף עליה חרב, והשתמש בה - אבל לא בתור קסנדרה, אלא בתור כובש רגיל תאב לטרף. בלי הרף, המטורפת העפילה, צרחה "אני רואה איך המבצר יוקד", אך עתידות, כמו עדויות, תמיד הובילו את הרואים אותם - ישר אל המוקד.
© ויטלי מיג'יריצקי. תרגום, 2020