Bejártam csaknem a félvilágot eddig. Zászlóaljammal sok, cudar csata... Hazám szolgáltam - nem jutva érdemrendig S szanitéc-konvoj szállított haza. Hajlékunkig vittek egészen, S megdermedtem a meghitt küszöbön: Idegen füst szállt fel kéményünkből kéken; Néma bálvány lett belül az öröm. Nem mert az ablak szembenézni velem, Asszony sem futott elém kiáltva, Nem sírt örvendezve katonás mellemen: Kezét összecsapta - s uzsgyi, be a házba! Tornácra lépve, a sötétben, Felugattak az ebek egyszerre. Remegő lábakkal - valamihez érve - Megbotlottam - s ajtóstul estem be. Új gazda dölyfölt az asztalnál helyemen, Pufajkájában feszítve zordan, S mialatt félénken hozzásimult nejem, Kutyák ugattak, mind hangosabban. Kénye-kedvére rendezkedett; S míg én vígságot végig mellőzve Harcterek füzében álltam havat-hevet: Házunkban háziúr lett belőle! Háborúk istene, Minden Hadak Ura Óvott bennünket kartácszáporban; S hátba a halálos döfést - milyen fura - A hűtlenség itt adta meg mostan. Meghajoltam alázatosan, És összeszedve erőmet, szóltam: „Erre tévedtem csak - jártak biz’ így sokan. Bocsássanak meg. Már itt sem voltam!" Aztán szerelmetes időket kívántam, S családi békét - akadozgatva. A fülük botját sem mozdították - láttam, - Szavaimtól csak hízott a gazda. Lakkozatlan padlónk remegett, Holott az ajtót sem csaptam be, mint szoktam; Nyíltak mégis az ablakszárny-szemek, S néztek utánam bűnbánón, hosszan...
© Cseh Károly. Fordította, 2008