Országoló tüzek, magasba forrón fut a láng, A visszfény meg viháncol, kettőt balra, hármat jobbra De már a Sors, meg Idő alatt nyígnak paripák: Erős galopp, lőtt seb sajog - A Föld riadozva forog Erre a vad galoppra. Eltévedt rossz golyók süvöltenek hiába, Minek akarnak így utánunk szállani! Patákról tépi a forró patkókat ez a vágta - Biztos lesz szerencsefi, ki a porban fölleli. Angolnaként ha csúszna, tartsd a szárat, Hajad kuszálta vad futás, s te össze-vissza vagy - De fútt a szél, simítva szőke szálat, Lebontva azt, mit feltekert az agy. Nem rémít ez a láng, sem a tűzvész, sem parazsa, Időknek patkója cseng, és Fortuna mosolyog ránk Szikrázik lovasok szablyája és a Nap sugara. Költő lovon, Pegazuson. Kihúny a láng, a tűz-iszony, De vágtat már paripánk. Emlékszik erre majd a föld is mostanátul: Patkóknak érce zeng, az esőcsepp zihál. De vértől részegülten a golyó is odabámul, Vadultan emberszívbe itt ma gyakrabban talál. Ki öl meg kit - a verseny itt, nem másutt. Aztán ki gyorsabb - elmaradni sohasem szabad. Sziszeg a szél, csontról letépi húsod, De hűsíti a zord csontvázakat. A Siker ott van előttünk, s gyógyul majd betegünk - Időnk először egyenes, nem körbe jár, mint régen, A beígért holnap kapatos lesz, meg keserű... Vágtat lovad, tudod, ki vagy, Kiért s ki ellen... Háladat! A sors fut át a réten! A hiszékeny Halál ezúttal becsapódott. Csodálkozik a pók a vérrozsdás kaszán. Hiába sziszegtek golyók, eliramodva célpont, S leszen harmatba mosdanunk, nem vérben is talán?! A szél imánkat mennybe siratolja, Az Idő megsebesülten a Sorson nem segít. A ló meg a szél hátán hazahordja A megöltek testeit, lelkeit.
© Veress Miklós. Fordította, 2005