Ellenségre vigyorgani kell szabadon, kutya mentheti czak kutyabőrét Vérükkel tetovált felirat a haven: „Mi mér nem vagyunk farkasok többé!“ És bebuzzuk farkunkat, mint a kutyák, csuádléozva mered föl az égre pofánk: milyen átok zúbasztja a réműletet, világveg a fém rovarokból a fém sziszegett?   Veri véresre testeink ólomesők, leroskadni is jobb ma, mint buni elő. Forró horpasz a hóban hiszen belevész, s nem isteni kar, csak az emberi kéz, amitől tanulod a halálröpülést...                           Magamra maradtam... Hát még mit tehetek? Keresgél sunyi szem gyávamód kiutat, s hol a farkasok népe, a régi csapat, kiknek sárga szeme mindig éjbe kutat?   Vagyok még. De most más vadak vesznek körül, kik csak sunytak a farkasi szóra. Az ebek - csaholó kutyalelkük örül, hogy nem ők, hanem én vagyok préda. Ellenségre vigyorognom kell szabadon, fehér csontjaimat harapdálja örökké. Vérünkkel tetovált fölirat a bavon, olvad: „Nem vagyunk farkasok többé!“
© Veress Miklós. Fordította, 1989