Dübörgésre füleltek az éjben a fölriadó bakák, Biícsúzásra idő nincsen, hogyha elér a parancs. Taposták a sarat föl a hegynek a lópaták, lópaták, Hol a vég, hol a cél, nem ismerte a ló, se lovas. Nekünk más a korunk, az időnk, ha nyomukba ma vágtatunk. Kihívása a sorsnak, hogy üldözöd patanyomát. Őrök verseny e vágta, ha szélbe röpít, lobog ám hajunk, S nem is láthatod, mint marad el a sok régi barát. Azsarátból parázs a kezünkben is néhanap fölremeg, Csikorog ha a csizma, a lélek is újra remeg, Háborúsdit is játszanak és ratatáznak a gyermekek, Véreinkre meg ellenre osztjuk az embereket. Mikor könny kiapad, sikoly vége szakad, mikor tűz kihuny, Meghajszolt lovaink ha megállnak a semmi felett, Mikor szépszemű lányaink blúzra cserélik a zubbonyuk, Ne lépj túl e nyomon, ne bocsáss meg és mégse feledj.
© Veress Miklós. Fordította, 2003