A határtól alattunk, hogy hátraforog - A Földről ez a terv volt. De parancsnokunk pörgeti vissza konok Csizmatalppal az ősi Uraitól. Kapunk végre parancsot, hogy indul a had, Se falatnyi, se föld talpalatnyi. De mi emlékszünk arra, hogy végül a nap Keleten akar ám lenyugodni. Megkíméli a Földet a csizma, Hogy virulna még mind a virág, Csupán innen is hajtaná vissza: Csak odább! Csak odább! De keletről is kazlakat hord ide szél, Összebújva juhnyájak, Földünk tengelyét görbítjük újra azért, Hogy legyen új iránya csapásnak. Ne riadj, hogyha máshol az alkonyatok! Végítélet - mesék öregeknek. Megforgatni a Földet is, bár csikorog, Hadaink a havon dübörögnek. Megöleljük, mihez odaérünk, Legyen bucka vagy ág, vagy a nád. És a földgolyót görgeti térdünk - Csak odább! Csak odább! Fölemelt kezeket egyre csak kutatok, Hiszen így kiraboltak. Aki él, annak is csak egy jog adatott: Fedezékeink tegnapi holtak. Ez az ostoba ólom is azt sziszegi: Mindegy, hogy mikor, hátból vagy szemből. A lőrésre magát ráveti valaki, És e percbe a Föld belerendül. Fagyott lábnyomaim odahagytam, Holtakért se mormolva imát. Könyökömmel a Földet így hajtom - De tovább! De tovább! Van, ki bátran kiáll, aztán vérbe remeg, A golyó kikereste. De Nyugatra, Nyugatra kúszik a sereg, Hogy a nap följöjjön Napkeletre. Köpenyünk csupa sár, bűzzel fojt a mocsár, Lerohadhat az emberek bőre. De útjára a nap végre visszatalál, Mert Nyugatra törünk mi előre. Isszuk harmatborát esküvőknek, Kit is bánt, hol a kéz, hol a láb! Húzza-vonja fogunk még a Földet - De tovább! De tovább!
© Veress Miklós. Fordította, 2003