Búcsút mondtam az ügynek, a nagy, igaz ügynek örökre. Elinaltam, ahogy az anyám a világra hozott. Nem ezért vagy azért - csak e tettnek a perce ma jött el. A kék hegyeken túl várt még rám sokezernyi dolog. A bölcs igéket könyvekben leled, De az igaz szó szájról szájra terjed: “Próféta otthon senki sem lehet, De más országban se nagyon terem meg.”
Szétszaggattak, de én örülök, hisz azé az oroszlán - Része testemnek, kit megajándékoznék szívesen. Csoszorogva a padlón, talpam meg-megcsúszik a gyantán, A lépcsőn fölmegyek én, nem tudva, mi vár odafenn. Próféta itt? - lámpással sem leled, Mohamed, Zarathustra régen elment. Próféta nálunk senki sem lehet, De más országban se nagyon terem meg.
Fecsegik odalent - nem is érthetem én, milyen okból: Elinalt, csudajó, csak nyerhet az ügy, ha elszökött. Miközben a pókhálókat szaggatom ó ikonokról, Sietek, mert lovakat nyergelnek már a ház mögött. Az Istenorca tárult most elém, És fényes ajka bús szavakat ejtett: “A te hazád prófétákban szegény, De más hazákban se nagyon teremnek.” A nyeregbe tapadtam, a lóhoz egész odanőve, Meg is ugrik a mén, s vele én szilajul robogok! Búcsút mondtam az ügynek, akármily igaz, nagy, örökre, A kék hegyeken túl vár még rám sokezernyi dolog. Futunk - alattunk búza dől, recseg, S hallom szavát a dúlt kalászfejeknek: “Próféta otthon senki sem lehet, De más országban se nagyon terem meg.”                
© Baka István. Fordította, 1988