Ha a vészteli éj idegenben elért, S szakadék peremén van a lábad, Hivogass, kiabálj, ne veszítsd a reményt, - Segitek, sietek teutánad. Ha golyó sebezett, ha a rozsba levert, Ahogy én tefeléd - a vihar se robog sebesebben! Oda viszlek, ahol csoda-ír van a réti füvekben, - De szorítsd a sebet, ha a vér csepereg!.. Ha pedig lovad is van, ügess oda, szállj - A fakó maga rálel az útra - Ama tájra, hol élet örök vize vár, - Sebeid behegeszti az újra. De mi rejthet előlem? A cellafalak? A keresztbe futó utak ágboga közt melyiken jársz? Vagy a csüggeteg éjben a téves irányba botorkálsz, Sehogyan se találva a visszautat?.. Gyere! Olvad a hó, patakunk csobogó - Kitalálni se tudsz gyönyörűbbet! A miénk a virág, a füvek meg a fák; A miénk ez a szép tavaszünnep! Ha lehúz is a mélybe a sár-kulimász, Hideg ár lep ölig, vagy a kő sebesíti a talpad... Ha vihar dühe űz, ha megéget a tűz is - akard csak, hogy elérj ide, - és idekússz, idemássz...
© Baka István. Fordította, 2008