Kezdetben vala a Bánat s Vágy Igéje, E planéta Alkotás kínjában született. Szárazföldről zuhantak foszlányok a Fénybe, S a Semmiben lettenek Szigetek. S a Fényben vándoroltak, nem tudván terhet, zászlót, Évmilliókon át, az űrbe szét, S a sok csavargó sziget folyton orcát váltott - De megtartotta szárazföld-Szellemét Kezdetben vala az Ige - de az Igék véget értek, A matrózok a Földet elözönlék. Pallókon megostromolva szigetekre léptek, Hajóknak becézték őket: fő a Szépség. De szívós, tart a part - halálszorításnál erősebb, Majd a sok sziget a Kezdetbe visszatalál, Rajtuk honol, kering, bizony, különös rend, Míg szárazföldi törvényük szilárdan áll. De hogy megbocsássa ezt nekem a tudós nép, E képzelgést: kérem engedelemmel - Ám ha volt kezdetben Szó, nagyon rég, Az nem lehetett más, mint: „Tenger!"
       
© Erdődi Gábor. Fordította, 2005