Szervusz, Kolja, kedvesem, drágalátos társam; levelem legelején üdvözlet neked. Ha hazajössz, fontoskodva, büszkén, elegánsan vonulsz a tanácsba, ránk pillantást se vetsz. Elutaztál - kiabáltam, Mind összefutottak, sopánkodtak: hogy odavagy, el nem viselem. Evett a fene utánad, de ezek lefogtak, mondták: sok okom lehetne ám, hogy ne egyen! Átkozott komád, a Páska, koslat körülöttem; majdnem odaadtam magam, az anyja szemit! Három napja jár ide részegen, dühösen, mielőtt jön, kurázsit az italból merít. Mondják, hogy bajnok lett a mi bikánk, a Borka, s kitüntetést kaptál te is ott, te nagyokos! Haragszom a bikára, féltékeny vagyok, na, jobban szeretlek én téged, mint az a gonosz. Beteg voltál álmomban, részeg és mogorva. Ha elgondolsz bármit, így ne gyötörd magad. Voltam az agronómussal. De ne gondolj rosszra, végig rólad folyt a szó találkánk alatt.         Te ott, Kolja, ne igyál, bírd ki, itthon aztán néha ihatsz, nem bánom - bár iszákos lehetsz. Nekem nem kell senki sem, az agronómus, lám, tanult ember, mégse kell - nem ér föl veled. Vízben úszik a hombár. Biztosan sovány vagy. árva vagyok nélküled, egyedül vagyok. Akárhogyan de gyere - szüntelenül várlak. Mit lehet ott kapni most - írd meg, ha tudod.
© Ratkó József. Fordította, 1988