Bárhová is tér a lélek, Bárhová leszek magam, Végzetem mögöttem lépked Betegenszánalmasan. Megdobáltam őt kövekkel, De a térdemhez lapul, S néz könyörgő, nagy szemekkel, Nyelve-lógva, nyálasan. Sok a gondom véle, szemem vált sötétre, orcám feketére, gyomrom kifordul, mellem meghidegszik, torkom is betegszik, már élnem se tetszik, hangom kicsorbul. Meglehet, öregszem. Hóhért keressek? Kösse föl, de menten - s aztán fizessek?! Megfogadtam annyiszor, Köpök rá, odahagyom, De sajnálom őt nagyon, Hízelkedve bókol. Kezdtem akkor szánalomból Etetgetni Fortunát. Mikor megtömi magát, Heverészik, horkol. Ilyenkor sétálok, csavargok, kószálok, összevissza járok, lopom a napot, de őrzöm az alvót, csaholok, acsargok, helyette vicsorgok, mikor akarok. Nem, én nem öregszem, hóhérhoz megyek, kösse föl de menten, és én fizetek! Néhanapján a fejemet A hőség majd szétveti, Ilyenkor hátrál a sorsom, Holtra válva jajgat. Egy pohár bort adtam neki Azért, hogy bátrabb legyen. Pohár nélkül nem bírja ki Azóta - s abajgat: felkopik az állam!... New York városában járhatnék bundában, dukálna brokát... Lábam a bakancsba, sorsom a nyakamba, s vonszolom magammal hegyen-völgyön át. Mikor megöregszem, hóhérhoz megyek. Kösse föl, de menten, aztán fizetek! Egyszer aztán véletlenül Többet adtam innia. Jött, a rusnya, torz pofával, Megrohant a sorsom. Becsmérelt és átkozott és Megperdült nagyhirtelen, Hátulról ugrott nekem, Markolászta torkom. Most alatta nyögve, kékülök hörögve, rémülten nyökögve, sikoltok vadul: Ne szorítsd a torkom! ne szorítsd a torkom! ne szorítsd a torkom! megfullad a dal! Sorsomat, bizonnyal hóhérhoz viszem. Kösse föl azonnal, jól megfizetem!
© Ratkó József. Fordította, 1988