Bár kisütne, mind fényesebben Már a Nap élet-horizontomon. Ám egyszer útitársra leltem, Történetét muszáj elmondanom. Ő megkérdezte: „Meddig" - „Vologdáig."- „No, Vologdáig, rázós lesz odáig." Bőröndöm tömve vodkásüvegekkel, S fölajánlottam illendőn tehát: „Ismerkedjünk meg, locsoljuk meg ezzel torkunkat, s lássuk, ki bírja tovább!" S ő szólt: „Vologdához érve leszállunk, Vologda arra van - hol lenne másutt?"... Ki dőlt ki előbb, nem emlékszem erre, Csak arra: ő töltött, bólingatott, Nyelvem megoldódott és egyszerre Szidtam és sirattam valakit ott. S ébredve: Vologdában voltam akkor, Ha megölnél, sem tudom, pontosan hol. S a bíróság fejemre rótta zordul A törvénykönyv paragrafusát szépen, Majd megnyugtattak: „Minden jóra fordul". S leültettek, nem hagyva észretérnem. S így Vologdában maradtam magam, És Vologda - valahol arra van!.. Az ötvennyolcas paragrafust kaptam, „Semmiség, maga fiatal még" - mondták. Ó, ha tudom, kivel ittam, utaztam, Az a dög sosem éri el Vologdát! És ő most Vologdában él nyugodtan, Én - Északon, s Észak - valahol ott van! Sérelmeimre sűrű fátylat szőtt Az idő, de most is úgy élek, akárha Bilincses rab, s ha beledöglöm, előbb Rá kell találnom a volt útitársra! De ő most Vologdában él nyugodtan, Én - Északon, s Észak - valahol ott van!.
© Kerék Imre. Fordította, 2008