Hazatérvén a munkából, Ráspolyom falhoz teszem, S valaki nejem mellől, az ágyból, Az ablakon kiszáll hirtelen. Én persze firtatom, hogy ő ki A csuda? - Ő pedig kijelenti: „A Szentlélek maga!" Ezt a lelket én elkapom, S ahogy szokás, kupán csapom! A lélek s lélek más és más lehet. Ha szent vagy - Máskam ejtsed ezt! Légy te nemes, előkelő, Felsőbbrendű bárki akár - Megtudod, ha világra jön Ő, Krisztus tehetsége nincs benne már. Máskam bizony romlott természet, Dacosan csak a bajt kevergeti, Megsértődött e bamba lélek: Állítólag bezavartam neki. Először gyöngéd voltam, azután A sok szép szó? - mit sem ért az egész... Ő félénken a falig hátrált sután, S azt mondta akkor: „Nem, és kész!" Erre begorombultam és fogam Között annyit sziszegtem morcosán: „Lészen ő egy őskori agg, Lehet akár hatezer éves, Akkor is bármely falunak Két-három nője az övé lesz!" S azt ajánlottam Máriámnak A remek ötletek mestereként, Mondván: „A következő vasárnap Te, Mária, cselekedjél ekként: Reggel mintha munkába mennék, Úgy teszek holnap, Te pedig fogadd őt vendégedként, Ahogyan szoktad! Takard be a dunyhával, s kezdj el, párom, Énekelni, s én jövök a doronggal! Ő zsoltárral jön, én csákánnyal várom, Ő szárnyával támad, én meg karóval! Végül megadja magát persze, És Mária becsülete se csorbul, Mert le kell győznöm kényre-kedvre, Ez Angyal - Sátánfajzat a pokolbul! ... S berontok, kezemben doronggal, Hogy ráijesztek, annyit remélek... De Máska sír. „Máska, ő hol van?" Mire ő: „Elröpült a kedves lélek!" Dehát hogyan, ezt nem értem, Hogy sikerült Neki? - „Hát csak úgy, - feleli szépen - Hát csak úgy elrepült! Ő nekem fönnhangon zsoltárt olvasott, Aztán szárnyával megcsiklandozott..." „Hogy mersz tréfázni uraddal, Te disznó asszony, no megállj csak!.." És legyintettem a doronggal... Kacagj, fajzata a Sátánkirálynak!
© Kerék Imre. Fordította, 2008