Szélsőséges felfordulás az agyban - sok itt az elmozdulás térben, és a rés: a pokolban, ki ördög, épít nagyban - így határoztak - új rend jő és kész! Egy híres ördög, névszerint: az Ördögh, - mennybéli ügynök - éjjel leadta a hírt: "-A központnak. Itt valami már készül... - Mit építenek? Az ördög tudja, mit." Kanyarított még egy kurta frázist - Ámor nagyurnak, aki főnöke, hisz kém - "Észleltem megfigyelnek, és ez nem normális, a hírszerzéssel bánjunk szőr mentén." A pokolban eközben Belzebub, elrendelte a katonai szemlét, tribünre lépve sír irgalmatlanul - "egy Mennyország", mi mentheti a lelkét. Ekkor az ördög sírva üvöltötte mind: Igen! Felépítjük a Mennyt az alvilágba! A munka frontján élen leszünk hidd! Fejenkét öt vétkest hozunk a más világba! - Nos előre! Én vezetem a népem! - Kiált a Sátán - Indulj! Isten velünk! És reszketnek a bűnösök a mélyben, s fent minden angyal remegett velük. S az angyalok tömege "Elé" járult - "Ő"elé, ki mindent tud és lát - "Ő" elmondta, hogy:" - Sötétséget látok, sokan megérdemelnék az igaz halált; és hogy a Sátán provokátor, és kretén, nem új a nap alatt huzavonája, s lárma: hogy "minden angyal fattyú, kék egén"; és hogy az Ördögh is, át let már verbuválva." Ha jól megnézem téboly ez, nem menny! Ott lent tisztelnek - inkább földre szállok, elhagylak titeket most, úgy, ördögien, nem baj ha másodszor is megfeszítve láttok. És lejött hozzánk! Ki "Ő"? Hol lakik? Egyszer a járokelők látják arra járva: amint a templomnál egy koldus bort iszik, s kiáltja: - "Ő" vagyok, adj elemózsiára! A vége szomorú, ríjatok ifjak, vének - Trója pusztulása így nem égetett - a mennyben rég pokol tüzei égnek, azért sok ördög itt új mennyet épített.
© Iljusin Vjacseszláv. Fordította, ?