Marina Vladynak
Szeretlek most, nagyon, és nem is titkolom - Nem majd és nem talán - sugár-kévédbe halva; Ezt sírom-kacagom: szeretlek most, nagyon, Nem nyelt el még a múlt, s jövőnk titok takarja. A múlt - „szerettelek" - bánattal telve zeng; E szó béklyóba ver, s csak állok szárnyszegetten, - Költők költője1 így vallotta meg: „Szerettem önt, de éled új szerelmem." Így szólnak elmúlásról, hervadásról - Van ebben szánalom, lenézés sem kevés, Mint trónfosztott királynak az kijár, - Benne a múlt sajnálata világol, Hogy hunyt tűzünk megint friss lánggal égjen - és A „szeretem"-ből hitvány szót csinál. Szeretlek most, szívem, szívemből esztelen, Most van az én időm - erem mért vágjam én fel! Csupán jelen és most fontos nekem - Foglyul nem ejt a múlt, s jövőt se fest az éjjel. Gázolva törtetek - tüdőm majd szétreped - Még láncra verve is, ha vas hasít a lábba; Csak ezt - „szeretlek" - belőlem ki ne szedd; „Szeretni foglak" - ezt se várd hiába. „Szeretni foglak" - üres, furcsa szólam, Hamis kézjegy virít ily sandán iraton, Szökéshez eszköz, aljas alkalom, Színtelen méreg pohár alkoholban, E szép jelenre mért gyalázatos pofon, És kétely, hogy „szeretlek" most, nagyon. Sok idősíkon át álmodnak franciák, Nyelvükben múlt s jövő közt szörnyű szakadás van, Miénk miatt a szégyen jár ma át, S versengni késztet nyelvi bajvívásban. Minden nyelv más folyam - s ez, mint egy csőd, olyan! De kiutat lelünk mi ketten, úgy biz’ ám! Szeretlek én ragozva-ragtalan, Jövőben, múltban és - egyáltalán!
1 Puskin.
 
© Erdélyi János. Fordította, 2005