A Tau Kita messzi csillagképe nálunk mind érthetetlenebb lett: „Kik s mivégre vagytok?” - sugarazzuk feléjük s ők visszajeleznek. Szépségben éldegél mindenki ott s mindenki különféleképpen, ám ész nélkül egyetlen lény sem. Hozzájuk szállók a fény ütemén, magam sugarak mentén hajtva, a Tau Kitát felkeresem én, hogy 'magát végre megmutassa. A Tau Kitán minden fejreállt, a társadalom - legalábbis szerintünk - csöppet sem normális. Míg anabiózisban heverek, a tau-kitaiak nyüzsögnek, nem érteni őket, ők sem értenek, pimaszságuktól pumpám fölmegy. Szótárukban sose hemzsegtek a szavak, a rendszerük polgári, a humoruk pedig oltári. Fáradt hajóm az ülepére hull, fényszóróm rájuk oldalvást nyes. Vivát! - kiáltom tau-kitaiul. Szia! - nyelvünkön így mondanám ezt. Szemfényvesztésben verhetetlenek, a földi lény csak ámuldoz, ha fel- és eltűnnek váltakozva. A Tau Kita nyelve nekem pápua, mégis szórtam rájuk a szitkot: „Helyettetek pirul a Galaktika!” Szemük válaszul csak kacsintott. A Tau Kitán mások a viszonyok, nincs légtér, pokoli a hőség, de népe vendégszerető nép. A csőbe bömböltem: „Az istenit, mi van?” Ám kibernetikus vezérlőm oly pontosan tolmácsolta szavam, hogy vöröslőit a képem égőn. Fura jószágok e csillaglakók, de valamennyi összefog, ha fel- és eltűnnek váltakozva. „Dicső nemem - így én - hős férfinép!” Ámde valami szavam szegte, elkaptam egy ottani nőszemélyt: - Most végre színt vallasz nekem te! S ő szólt: „Menj el, mi előrébb vagyunk! Nem kell itt férfi már, beoltott gally módján sarjadzunk utódot.” Vajon hogy indult el az űrhajó? Kábultan szállók és úgy vélem: háromszáz évet fordult a földgolyó Einstein tézise szellemében. S ha földünkön is, mint a Tau Kitin, túlméretezett lesz a tudás és sarjadásos a szaporodás?!
© Baranyi Ferenc. Fordította, 1993