Ki mondja: leégett minden mindörökre? Nem lesz aratás többé soha már. Ki mondja: meggyilkolták a Jó időt? Csak visszafojtja lélegzetét. Föld, termékeny vagy véghetetlenül, mint a tenger, kiapadhatatlan. Ki mondja: felégették a földet? Csak bánatában öltött feketét. Lövészárkok hasítottak husába, lövedék vájt belé ezer sebet. A föld mezítelen, csupasz idege A mondhatatlan kínokat nyögi. Hosszan kínlódik ő, de bosszútűrő. A nyomorékok listájáról búzd ki! Ki mondja: nincs már hangja a földnek? Ki mondja? A föld immár néma csend? Fojtott nyögései visszhangzanak minden sebéből, minden sóhajából, az emberiségnek lelke a föld, nem pusztul el vadak lába alatt, nem tiporják el a fenevadak. Ki mondja: meggyilkolták a földet? Csak visszafojtja a lélegzetét.
© Kiss Zsuzsa. Fordította, 1989