A főkaput - azt nem fogom kérlelni - nincsen annyi merszem... Be majd a hátsó traktuson, s az ablakon ki szívesebben. A sírba senkit nem kergettem, csak ittas voltam, s tegnap engem - bár én is néha rossz vagyok - megszégyenítettek azok. Hogy végeztem benn, részegen, arcom függönnyel eltakarva, ki én az ablaküvegen, a hé meg várt - kitárva karja. És azt, kiből csak dőlt a vére, ki büszke országos hírére, ki végre már kívül lehet, az őrsre vittek engemet. Ököllel kaptam jó verést, kínáltak lábbal engem sorban, majd rám szabták a büntetést, mert én, úgymond, garázda voltam. Aztán hogy vétlen eldöngöltek, és tessék-lássék átkötöztek, - a szernyák-szív rendes nagyon - alhattam egy rossz sezlonon. Megébredek... még éjszaka... Pihent vagyok, tovább nem várok, irány az ablak hát, nosza! De ott acélból - vastag rácsok! És engem, cégéres szakembert, felkészült, régi ezermestert e roppant sajnálatos rácsok kétségbe űztek... Mit csinálok? Hogy megvirradt - lássál csodát! - felálltam, lábaim inogtak, de húztam én az ajtón át, azóta sem hiszem magamnak... Kinn - béke, szélcsend, napvilág, szimmetria és tisztaság; benn lelkem szenved szüntelen, s a létem így - örömtelen.
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2013