Világvége szélén, hol felhőtlen kék az ég, mely eltűnni látszik láthatár megett, épület magaslott, hegytetőn nagy szürkeség, messziről az ENSZ-re emlékeztetett. Csillog-villog rajta minden, ám e szépség hasztalan, mert ebben az épületben cárleány fogságba’ van. És Kassej*, az Örökéltű egy vadállatot, egy sárkányt tett épülete őreül - ám lehet, ki tudja, ez a sárkány nem szokott ölni, merthogy boldogtalan volt belül. Búslakodott anyja után, sírt mindig e szörnyeteg, hét fejéből nézett bután, s vágyott tizenöt szemet. És Kassej (ki bárkit egykor könnyen tönkretett) - cárleányt szeretve - csak sorvadozott; egy vénember, maga módján boldogtalan lett, kit a sárkány lányhoz férni nem hagyott. „Hallod, engedj hozzá engem, mert megöl a szenvedély!..” „Még ha fel is mondasz menten, nem mehetsz be, ne remélj!” Úgy döntött Iván, e házhoz elmegy, a derék, mondván, láttunk mi már Kassejt, semmi gond! Ivánunk, ha történt bármi, néki menni kék, maga módján boldogtalan egy bolond! Tán mert gerlekacagásba bagolyhuhogás vegyült, a mi bolond Ivánunkra súlyos bánat nehezült. Mint egy hős, harcolt Ivánunk, ámde hasztalan, boszorkánnyal értelmetlen küzdelem, - hiszen az is maga módján egy boldogtalan, erdő mélyén búvó rongyos nincstelen. Banyát hányat szorongatott! - Lének két zsengét csavart, aztán reggel sajnálkozott, bolond volt ő, egy zavart. Mikor az elalvás ideje közeledett, erőt vett bolondunk magán, a derék Iván, - A sárkány eközben egy zugba telepedett, minden feje csak úgy lógott a nyakán. Iván a hét sárkányfejhez odalép, vág, nem cicáz, aztán tovább a Kassejhez, ott is karddal hadonász! A kétezer éves vénembert fenyegeti: „Levágom a szakállad, nem habozok! Meghalsz, Kassej!” „Örömmel” - szól az neki, „de én örökéltű lévén - nem tudok!” Ám Iván nem bír magával: „Ó, te aljas intrikus! Házat emelsz hány szobával, s cárleányt bujtatsz, gyanús! Ügy lezárva. Mit fogadtam - végre teljesült!..” És az ilyen beszédektől ekkor ott a Kassej is zokszó nélkül holtra szenderült, műveletlen volt ő, semmit nem tudott. Jött Ivánra egy dühroham, a Kassejra kiköpött, s maga módján boldogtalan cárleányhoz beszökött!..
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2013