Kijött... Hangorkán dúlt egy pillanatra, A zenekar már félkörben felállt, S a zongorista székére lerogyva A bűvös pálca intésére várt. Az első két sort szalag fogta közre, Királyi udvar krémjének csupán. Zenészek lustán hangolászták össze Az "A"-t az első hegedű után... Kelletlen zajlott e ravasz gyakorlat, Habár ismerték egymást régesrég, Az elnyűtt tartók rendre nyikorogtak, Vállukra véve kották nehezét. A zongora - középen, emelvényen, Mint sorsát sejtő éjfekete rab. Ma ő lesz, tudta, fő-fő terítéken, S a publikum szeme majd rátapad. Fekete teste homályos mélyéből, Mint hírszerző, úgy fülelt szerteszét, S a lakkal bevont széles fedeléről A tükröző fény leste Mesterét. A hűvös testben, mint erek, a húrok Fölforrósodtak, hol hang, hol szünet, S a fényes fedél hivalkodott úgy ott, Mint pucér táncosnő, ha épp üget. Ha meg-megállt a Mester keze olykor, A zongorista elcsendesedett, Az ujjaknak a fehér billentyűsor Piano, forte - mindig engedett. A dúr a mollnak kedvét azzal szegte, Félhanggal máris megemelte őt, S a basszuskulcs, hogy helyzetét megmentse, Harmóniákkal nem kötözködött. Kották vitáztak: hangköz? - mi értelme? Az egyhangúak kijelentették: "Az unisono mindennek a lelke, Az oktáv csak a kezdet és a vég!" A kemény dúrok egyre háborogtak, A félhang-vesztő moll panaszkodott: "A ritmikába miért furakodtak A triolák, a különc harmadok?" A mély hangok magasba törve egyre A koronát tették magukra fel, De józan, bölcs előjegyzések rendre Mind lejjebb vitték őket, hova kell. A karmester, mint térképről stratéga, Pultról vezényelt szólamot, hadat, A tercek, kvartok az ő tartaléka, Nekik is osztott nyílt parancsokat. A fekete lakk kínoktól repedt át, Cikáztak fenn a vonó-szuronyok, És nem sajnálva erőt, lószőrt, gyantát A húrokra mind ráakaszkodott. A billentyűket gyengédség mozgatta, Becézik őket, vélték, nem verik. Csak gondold meg! Chopin a lusta balra Etűdöt írt: A Tizenkettedik! Vonók alatt a húrok füstölögtek, A cintányérban meglágyult a réz, Az ütősök mind kegyetlenek lettek, Mint Bach keze, az övék is nehéz. Fogólap izzott, görcsben mind az ujjak, Csellókon máris hajszálrepedés: Ilyen sok hangot réseik nem bírtak Világra hozni - méretük kevés... Akár az öklök vad verekedésben, Fehér mandzsetták törtek felfele, S a föl-lesikló vonók a sötétben Titkos jeleknek voltak tengere. A billentyűk, mint fogak vicsorogtak, Zongora nézte kínzóját felül, Prímhegedűnek könnyei potyogtak, Elöntve termet észrevétlenül. Bőréből már a zongora kimászott, Reszketés járta át a belsejét, De ura semmit nem érzett, nem látott, Gyötörte foglyát, szegény feketét. Vonósok szintén szétszéledtek persze, De vétkesnek a Mester nem bocsát, S az ötödik Visszára! összeszedve Maradt erőt, csak ostromolt tovább. ...De hirtelen megrendült oszlop, főfal, Ringani kezdett fenn a mennyezet, S kariatidák, karban Atlaszokkal, Úgy tűnt, egy őrült táncba kezdenek.
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2014