Nem járhatott körünkbe más egyén, de megtörtént... A napját sújtsa átok! Magammal hozva rámutattam én: „Az ismerősöm... Töltsünk néki, srácok!” Örülni látszott, és velünk ivott, fogadtuk őt, mint testvért vagy barátot... De mindnyájunkat másnap földobott, - hibáztam én - bocsássatok meg, srácok! Nem rémlik már a per - tortúra volt... Aztán barakk, hol kriptamód hideg van, s köröttem, úgy tűnt, sűrű éj honolt, annál is inkább, mert az volt, valóban! Erőmből őrzök még annyit talán, csak vélje: innen vissza nem találok, elföldelt minket túlontúl korán, hibázott ő - higgyétek nékem, srácok! S eljő a nap, - nincs éj, örök, tudom - mikor majd végső számvetést csinálok: „Mert én hoztam magammal egykoron, adjátok őt az én kezembe, srácok!..”
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2013