Mindennek eljő ideje egyszer, A tenger sója ördögin maró... Pont egymás mellett fedélzetükkel Ott állt a dokkban két komor hajó. Azon, mely kisebb, megdőlt minden kémény, De orrát, tatját vállként vonta fel: „Ki ez a szomszéd? Durva egy teremtmény! Nehézkes, rozsdás - szót sem érdemel!” Szemből a két hajó nem látta Soha egymást, De mindkettő azért utálta Egymást folyvást. Nagyobbik, látszott, lerobbant végképp, Kisebbik sem volt messze új darab, Ha ezt a párost messziről néznéd, Frásztól merülnél el egy perc alatt. Nagyobbik testét undor dermesztette, Habár az alján volt ép vasalás. Háborgott, s ettől megremegett benne Húszezer tonna vízkiszorítás! És így a két hajó, leszólva Folyton egymást, Megsértve duzzogott, s utálta Egymást folyvást. Hét hét után telt, zajlott a munka, Rozsdátlanítva mind a varratok, Vízvonal új lett köréjük húzva, Csípőjük táján büszkén ragyogott. A réz megtisztult, mindenütt friss festék, Lett gőz, a fény is gyúlt termek felett, Hidat, korlátot mind kiegyengették, S felújításnak immár vége lett. S amint a két hajó megnézte Jobban egymást, Az volt gyanítható, lesz béke Köztük, meglásd. Az, mely nagyobb volt, kínos zavarban Sóhajtva mondta: „Nem volt igazam! Hajóval, hölggyel még nem akadtam Össze kegyednél szebbel, ó, madame!” Kisebbik súgta, szintén teljes díszben, Szomszédja most már oly elbűvölő, Távoltól nézve pompás rajta minden, De szebb, ha itt van a közelben ő... És jött a technika százával Abban bízvást, Hogy látja, két hajó mily lázzal Falja egymást. Habár az illetékes főhatóság Külön lakóhelyt írt elő nekik, Midőn a dokkot együtt hátrahagyták, Már összesimultak oldalaik. Csak úsztak némán a láthatár-szélig, Áramlat, kormány rájuk nem hatott, S felújítóik integettek nékik: Két hű hajó - mely el nem válhatott. Mi történt vélük? Elfeledték Tán a romlást? Nem, egyszerűen megszerették Végleg egymást...
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2014