Soroztak... Máig hallom én: „Deszantba nem vagy jó, legény! Ilyen nem kell oda...” S nevetve toldja meg: „Belőled - honvéd? Egy fenét! Gyengélkedővel kezdenéd...” De tudtam én: mint más, honvéd - olyan leszek. A háború - az háború, Ám engem duplán sújt a bú: A zubbonyom tapadt izzadtan hátamon, A lépést sem tartottam én, És egyszer, harc kellős közén, Ki tudja, mért, a törzs figyelt reám nagyon. ...Lövészárokban zaj, viták: „A kétszer kettő hány, diák? Te zöldfülű, a Tolsztoj gróf volt biztosan? S az ő neje ugyan ki volt?” De ekkor törzsem közbeszólt: „Menjél, pihenj, te nem vagy szent, reggel - roham”. Csak egyszer bömbölt mérgesen, Midőn felálltam teljesen: „Feküdj!” - s hozzátett pár valóban ízeset... „Fejedbe két lyukat - minek?” Majd váratlan kérdezte meg: „Moszkvában, mondd, igaz? Van ház - öt emelet?” Felettünk robbant egy nagyot, Ő feljajdult - repeszt kapott, S már nem tudhattam rá a választ mondani... Ki álmodott öt éjszakán, Ledőlt vagy öt lépés után, Fejjel nyugat felé, keletre lábai.
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2015