A testvéri sírokon kereszt nem áll, Az özvegyek nem sírnak ottan, Ki eljön, friss virágot mindig talál, Hol Örökmécs lángnyelve lobban. Itt egykor a föld is az égnek meredt, Most gránitlapok magasodnak; Itt magánsors nem kapott külön helyet, Mert minden sors együvé olvadt. A mécsfényben tank ég, és kunyhók sora, A tűzben már Oroszhont látod, Hogy kigyúlt a Reichstag, hogy Szmolenszk oda, És honvédek szíve fog lángot. A testvéri sírokon nem sírnak már, Kik eljönnek látni - erősek... A testvéri sírokon kereszt nem áll, De ettől még bármi is könnyebb?!
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2015