Kémelhárítástól félve, A világi léttől félre, Mr. John Lancaster „Wightsam” (így hívták fedőnevén...) Bőrkesztyűt viselve folyton, Nehogy ujjnyomokat hagyjon, A „Szovjetszkajában” szállt meg, nem lévén szovjet egyén. John Lancaster egymagában, Többnyire az éjszakában Az orrával kattintgatott, abban infrakamera. Majd normál nappali fényben Előhívta feketében Mindazt, amit úgy szeretünk, s mire büszke a haza. Klub a Nagornaján... Mi lett? Kép szerint: nyilvános klozet. Kedvenc Főpiacunk telkén egy raktár, mocskos tanyáz... A GUM-ból - mert kisfilm torzít! - Így lett egy szerény viskó itt, És már említni is kínos, mivé lett a MHAT-színház. Ám kémkedni segéd nélkül Bús lehet, unalmas végül. Nos, a profi kifundálta: fiktív csekket állít ki, És átadja Jepifánnak, Kocsmában lelt polgártársnak, Mellyel ledönti lábáról, s görbe útra téríti. Jepifán, ki ravasz, mohó, Egy kéjsóvár okoskodó, Nőben, sörben a mértéket nem tartotta sohasem. Így hát ez a züllött pára Kincs lett John, a kém számára. Bárkivel ez megtörténhet, ha piás, gerinctelen. Első feladata ez lett: „Négy-húszkor a fürdő mellett - Lehet előbb, lehet később - lefékez egy bértaxi; Be kell ülni, sofőrt gúzsba, Mintha piti lopás volna; Az esetről percek múlva hírt ad majd a BBC. Másik. Frissen borotválva Elmegy a Kiállításra, Ott majd hozzálép egy férfi táskával, és suttogja: „Nem akar cseresznyét?” Erre Azt kell válaszolni: „Persze!” Mire átad ő egy veknit, abban trotil - elhozza! Ezért, részeges barátom,” Szólt Mr. John, „garantálom, Lesz pénz, háza Csikágóban, sok nő, luxusmasina...” - Nem tudta a kém, a balga, Megbízását kinek adta: Csekista volt, elhárítós, őrnagy, jó családapa. Eddig volt hát John Lancaster Egy remek kém, trükkös mester, Ám kegyetlen elszámolta „Wightsam” uraság magát! Megbukott, kopaszra nyírták, Jó sok évre bekasztlizták, S szállodájában egy békés görög kapta a szobát.
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2015