Megjövök a munkahelyről, Falhoz a szerszámokat, Benézek... Hát, nejem mellől, Ki az ágyból egy alak! Persze, rákérdezek zordan: „Ez ki volt?” „A Szentlélek!” - nejem nyomban Válaszolt. Kapjam el csak azt a Lelket, Adok én majd neki szentet! A lelkek sem egyformák: Szent vagy? - Akkor hagyd Máskát! Habár véred kék is lehet, És csontjaid fehérek, Tudom - Krisztusig elmegyek - Nem bocsájt meg tenéked! Rossz természet ez a Máska, Botrányokra éhezik, Megsértődött a balgája: Megzavartam, úgy tűnik! Én először kedveskedve: Semmi vész... Ő a falhoz, ijedezve: „Nem, és kész!” Hát, a fogam közül akkor Ezt vágtam hozzá haragból: „Kora matuzsálemi kor ugyan, Hatezer év legalább, Mégis tart minden faluban Két-három ilyen babát!” Azt javalltam Máriának - Van még itt fantázia! - Tudod mit? Jövő vasárnap Így cselekedj, Mária: Reggel, mintha eltávoznék, Zajt csapok, Te meg mintha beengednéd... Menni fog? Takarjad be a dunyhával, Dúdolj... Jövök sodrófával! Ő - szárnnyal, én - karóval, Zsoltár ellen valóval! Persze, hogy feladja... Máska Így marad szeplőtelen. Sátán ez az Angyal, bárha Megadja magát nekem! ...Üvöltözve berohanok, Merthogy félős, kiderült... „Hol a Lélek?” Máska zokog: „Hát, a vágyott - elrepült!..” „Mi történt, én nem is értem, Hogy tudott?” „Elrepült!” - így feleségem, „Láthatod... ...Előbb zsoltárt olvasott, Majd szárnnyal csiklandozott...” „Férjed él, s te így rászeded! Ó, te hitvány feleség!..” Meglengettem „fegyveremet”, Nesze, Sátán, nesze még!
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2017