Minden ránk kiróttnak vége már, Lágerünk - bezáratott. Bedeszkázott kapuján ez áll: „Mind a frontra távozott”. Bűneink bocsánatára kész Népünk joggal várja el: Szép Hazánkat, hogyha sújtja vész, Rajta mind, a frontra fel! Ott, ha éltünk óvja majd Urunk, Egy év hármat is megér. Őreinkkel szintben most vagyunk, Frontra kell most mind a vér. Birjozkin, a láger főnöke, Mily ravasz volt, gőgös bent! Bár a lelkét ő deszkázta be, Frontra mégis csak kiment. Jobb lett volna hátraküldeni Csak e lágerben merőt; Hadbíróság szánt golyót neki, Díjazván az ön-lövőt. Minket, kiknek éppen úgy kijárt, Később tűntettek ki ott: Túlélő, kapott pár egy medált, És keresztet sok halott... Kapudon meg, régi lágerünk, Olvassák csak más rabok Üveg alatt emlékezetünk: „Mind a frontra távozott”.
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2018