Mindegyik cár fiainak megtiltotta, Hogy a Gurevicsék házát látogassa. Rabinovicsékét se, meg Sifmanét se! (Sifmanék csak rím kedvéért idevéve.) Gurevicsékről lesz itt szó elsősorban, Lányaikhoz a cárfiak - megszállottan... Három lányuk: három nővér, három szépség; Cárok féltik fiaikat, semmi kétség. Gurevicsék örökösen gondban voltak: Lányaikért szabályosan éltek-holtak! Dalt daloltunk volna róluk, föl se kérve, De mindhármat boszorkányság vádja érte. És a cárok megégették mind a hármat, Cárevicsek sírtak-ríttak, nagy a bánat. Máglyafüst még el sem oszlott a felhőkben, Rabinovicsékhoz mentek lánykérőben. Ott is három leány, nővér, három szépség, Jó ok: cárok fiaikat ismét féltsék; Ám Sifmanék észbe kaptak Zsmerinkában, S az USA-ba el is húztak lóhalálban...
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2018