Rezervátumban (feledtem helyét...) Élt egy Kecskebak, hosszú szarvú lény, Farkasok közt nőtt, ámde énekét Csak úgy kecskemód mekegte szegény. Legelgetett jó füvecskét, gömbölyödött napra-nap, Tőle rosszat másra sosem hallott senki, Nem hozott sok hasznot, teje kevés volt vagy elapadt, Ugyanakkor kárt sem szokott soha tenni. Egy kis tó körül volt a legelő, Nem sértette így meg mások birtokát, Felfigyeltek rá, mily ártatlan ő, S bűnbak szerepére kiválasztották. Lévén Medve úr egy ravasz svihák, Például ha valakit becsap medvemód, Kecskét elkapják, előállítják, S kap szarva közé mindent, csak nem jót... Nem ellenkezett, sőt, vígan tűrt verést, erőszakot, Büszke volt a kecske ütlegek nyomára. Medve maga mondta: “Én a kecskére büszke vagyok, Mindnyájunknak méltó a csodálatára!” Mint trónörököst vigyázták azok, Született is egy erdei rendelet: Rezervátumból ezt a bűnbakot Kiengedni még időre sem lehet. És a kecskebak ugrált csak tovább, Rosszalkodni kezdett úgy csendben, titokba’: Volt, hogy csomóra kötve szakállát Farkast fa mögül jól ledisznózta. Mikor aztán megint újabb bűnt varrtak a nyakába, Mert a farkasfalka túl sok prédát ejtett, Medvemódra felüvöltött, ámde most is hiába, Nem fordított senki akkor rá figyelmet. Míg egymás között civódott a vad, Megerősödött azon vélemény: Minden medvénél, rókánál e Bak Sokkal hasznosabb, értékesebb lény. Kecskénk hallva ezt váltott hangnemen, “Ej, ti barnák, foltosak, mától rend lesz itt! Farkas-ellátmányt máris elveszem, És a medvéknek előjogait. Majd én megtanítom nektek az erdei regulát, Mindenfelé kifüggesztem házirendem, Szarvra hánylak benneteket, reszkessen, ki renegát, Rossz híretek a világba szétterjesztem! Lesz közületek, kit a föld temet, Megdöglötök mind, nem bocsátok én! Arról ugyanis magam dönthetek, Bűnbak joga az, vagyis - az enyém!” Rezervátumba (feledtem helyét) Főnök lett a bak, de nem régi mód, Egykor farkasként fújta énekét, Most már medvemód bömböl és morog. A gidák is mind feltűrték ingüknek az ujjait, Farkaskölyköket nyírtak meg tar kopaszra, Restelkedni ezért okuk mára nulla itt, Oroszlántól van az apjuk felhatalmazva! Fennkölt ihlettől, hegyes szarvaktól Félt az Oroszlán, s gondolt egy nagyot: Minden medvéből, minden farkasból, Minden rókából csinált bűnbakot!
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2016