Korunkig még mértéktartó neveket adtak, Aztán a banditák „flibuszter” nevet kaptak, Aztán a hangzatos „kalóz” nevet Elfeledték, - de ütni És szóval őket szidni Mind szeret. A bandita, övéit megszeretve, lelkük nem nyúzza, De hogyha zsebüket netán valami húzza - Ő odalép hozzájuk, mint művelt alak, Mosolyt erőltet - És zsebeket ürítget Egy perc alatt. Ám ha az övéi kezdenek ellenállni, Méltatlankodni, hasztalan kiabálni, - Akkor ő bandita lesz valóban: Rájuk lő hármat, És belőlük hullákat Kreál gyorsan. Sem cím, sem elnézés ezért nem jár ezeknek, Akár a kölcsönös szitkokig is elmennek, S még alig lépett ki a bandita, Már rögtön: „Várj csak! Az ártatlant ne játsszad! Dutyiba!” A társadalom testén van sok élősködő, De banditáktól valamiért mind berzenkedő, Ám mérgesen kell kijelenteni: „Higgyétek, az égre, A banditát is végre Meg kell érteni!”
© Szöllősi Dávid. Fordította, 2022