Mihail Semjakinnak1
Hogyan ámulok el itt, s ma levegőm lesz-e? Zivatar szagu a lég, meg a partok. Hoz-e hírt a mai dal, mit is igér nesze? Sok az ég madara - mind mesei dalnok. A Szirény2 repesőn idetátogat - „Ki a fészkek elé!” - nevet ő. De az Alkonosz3 oszt fura átkokat, Szava lelkeket öl, recsegő. Mintha húrja-hét gitár4 Keltené a régi ént - Most a Gamajún-madár5 Dalával olt reményt! Belefúr a magas égbe ezeregy torony, A harang lakik, a harang azon - Örömét leli a bronz, vagy ez a vész... Az orosz kupola színaranya vonz nagyon - Hogy Urunk, legelőbb idenézz! Titok ülte ez a föld, vagyok ezért lesen, Mesebéli a hazám, se vége-hossza - Sava-borsa orosz íz, no keser-édesen, Szine kék, vizei frissek, ad a rozsra. Latyakot kavarunk honi réteken, Lovaim szügyig éri a sár, Tovavisznek az álmos idétlenen, Ez a bűz, ez a góc vele jár. Hét keréknyi holdsugár Szórni kezdi rám a fényt? Mégse: Gamajún-madár Utamra hint reményt! Kirabolt, bemaszatolt, pacuha lelkemet, Letarolt, viharütötte szívemet - Ha kifoszlik ami rongy, csenevész, - Szabom és aranyozom, ragyog a füstlemez, Hogy Uram, legalább idenézz!
1 Mihail Semjakin (1943-) orosz festő és szobrász, akit a Szovjetunióból pszichiátriai kezelés után Franciaországba száműztek 1971-ben. Viszockijjal Párizsban barátkozott össze.
2 Sziriny: az orosz mitológia egyik paradicsomi madara, elbűvölő hanggal, női fejjel. Neve oroszul Sirin, amit azért változtattam Szirinyre, hogy elkerüljem a szirénnel való egybeesést.
3 Alkonoszt: emberarcú mesebeli madár, gyakran ábrázolták orosz naív festményeken. Nevéből elhagytam a t betűt, a könnyebb magyar kiejtés érdekében.
4 Húrja-hét gitár: Viszockij általában héthúrú gitáron játszott.
5 Gamajún: jövendőmondó madár, a szláv istenek hírnöke, amely himnuszokat és jóslatokat énekel azoknak az embereknek, akik képesek meghallani és megérteni ezeket a titkokat.
 
© Marosi Lajos. Fordította, 2018
© Marosi Lajos. Előadása, 2020