De hemel is vandaag - heel mooi helder en blauw Maar nu met het geratel van tanks daar middenin. En op onze aarde bonkt een gekraak en gedreun. De hars plakt aan de bomen, als bittere tranen. Rook en as stijgen op - als kruisen Ze bouwen geen nest meer op het dak, de ooievaars De aren glanzen al goudgeel, en als barnsteen warm bruin Maar ach, we hebben dit jaar helemaal voor niets gezaaid Wat is die gloeiende kleur die als barnsteen glanst? Dat is een brand die over de velden raast en alles blakert Iedereen is voor dit ongeluk al sinds lange tijd gevlucht Er zijn geen zangvogels meer - alleen nog maar zwarte raven De bomen zijn vol stof net als altijd in de herfst Maar wie ooit een lied heeft gekend is dat nu allang weer vergeten Liederen over de liefde zijn nergens meer te horen. En de liefde tussen twee mensen mag niet meer bestaan, Is het dan niet zo dat wraakzucht en haat als enig gevoel overblijft dat nu nog telt? De boomtoppen ruisen in het bos dat is net als altijd Maar het water en de aarde kraken, zuchten en steunen Nu moet er een wonder - een wónder - gaan gebeuren Het bos kreunt met de geluiden van lang geleden Iedereen is voor dit ongeluk gevlucht naar het Oosten Er zijn geen zangvogels meer en ook geen ooievaars De lucht houdt de klanken nu heel anders vast Nu bonkt en dreunt het overal om ons heen Zelfs het klapperen van de hoeven is tot stampen geworden En als er iemand schreeuwt, dan klinkt het maar als fluisteren Iedereen is voor dit ongeluk weggetrokken naar het Oosten En ook boven de daken zie je nergens meer een ooievaar
© Johan Meijer. Vertaling, 2007
© Johan Meijer. Performance, 2007
(www.nederossi.nl)