Hvem har sagt: Hele jorda vår blør snart vil ingenting vokse mere i den Hvem har sagt: Hele jorda vår dør Nei. Den har bare gjemt seg for tiden Man skal ikke ta Moder fra Jord Man skal aldri ta saltet fra havet at den dør det er noe folk tror og jordas redsel har menneskene lavet Grøfter ligger som åpne skår og granathull som væskende krater jordas nerver er blottet av sår som smerter gjennom land og over stater Men den utholder alt, bare vent ikke regn med vår jord blant de døde Når du tror den er øde og brent skal du høre den synger fra skjødet Fra dypet der jorda er hel stiger stønn opp i fra åndehullene hennes Moder Jord, du er menneskenes sjel som ikke kan fjernes og brennes Hvem har sagt: Hele jorda vår dør Nei. Den har bare gjemt seg for tiden
© Jørn Simen Øverli. Oversettelse, 1996
© Jørn Simen Øverli. Sang, 1996