Og menneskene klager og klager, de vil ha rettferd, ellers blir de vrede. «Det var vi som sto forrest i køen men de som sto bakerst spiser allerede!» «Ta det med ro! Og hold opp og banne! Gå hjem kamerater, her er ikke plass til flere De som fikk er turister i landet, og unnskyld at jeg spør, men hvem er dere?» Men menneskene klager og klager, og vil ha rettferd, ellers blir de vrede. «Det var vi som sto forrest i køen, men de som sto bak oss spiser allerede!» Igjen kommer sjefen og prater: «Gå hjem kamerater her er ikke plass til flere, de som får er partidelegater, og unnskyld at jeg spør, men hvem er dere?» Men menneskene klager og klager, og vil ha rettferd, ellers blir de vrede. «Det var vi som sto forrest i køen. men de som sto bakerst spiser allerede!»
© Jørn Simen Øverli. Oversettelse, ?
© Jørn Simen Øverli + Åsleik Engmark + Sigve Bøe. Sang, 1988