...
© Adam i Aleksandra Świciowie. Tłumaczenie, ?
© Bernard Gaworczyk. Wykonanie, 2020