W głosowaniu rąk nie opuszczajcie, Wnieść sprzeciwu nikt się nie ośmiela. Jednogłośnie wszystko uchwalajcie! Tylko na mnie się nie oglądajcie - Ja poglądów waszych nie podzielam!
© Marlena Zimna. Tłumaczenie, 1994