Jak karta bije kartę w równej grze - Nie ważne - w preferansie czy w pokerze, - Najlepszy z wieków - nasz dwudziesty wiek, Jak dziwka, pod następnym będzie leżeć. Uczeni nas widocznie okłamali, Źle określili nam historii tok: Ona rozwija się nie po spirali, Ale na ukos, w lewo, w prawo, w bok.
© Marlena Zimna. Tłumaczenie, 1994