W pamięci zakopane leżą gdzieś Setki wydarzeń, faktów, dat i twarzy, A pamięć jak głęboka studnia jest: I jeśli z góry zajrzeć do niej chcesz, To jej głębokość może cię przerazić. I kto rację miał ustalić można Tylko jeśli sąd pomoże nam. W tej dziedzinie trzeba być ostrożnym, Żeby się nie rozbił kruchy dzban. Czasem sobie przypomnę - są takie chwile - Z dawnych lat kilka fraz: Obiegową opinię, że saper się myli Tylko raz. Jednemu dni minionych szczerze żal, Niechętnie je wspomina drugi człowiek, A trzeci by zapomnieć o nich chciał, - I kto zamiary złe, kto dobre miał Zapewne nikt i nigdy się nie dowie. Wicher poodwracał drogowskazy, Dawno już zarosła trawa szlak, Więc zabłądzić można tu od razu, - Zwłaszcza że powrotnej drogi brak. Czasem sobie przypomnę - są takie chwile - Z dawnych lat kilka fraz: Obiegową opinię, że saper się myli Tylko raz. Oskarżać i osądzać nie spiesz się: Skutki musiały jakieś mieć przyczyny - To nic, że ktoś zapomnieć o czymś chce, - W ludzkiej pamięci, jak na morza dnie, Wciąż jeszcze zardzewiałe leżą miny. Gdy na pole się minowe wkracza, Błędy niebezpieczne bardzo są, Bo wiadomo dobrze co oznacza W takim miejscu popełniony błąd. Czasem sobie przypomnę - są takie chwile - Z dawnych lat kilka fraz: Obiegową opinię, że saper się myli Tylko raz. Czasami małe wstrząsy - trzy czy dwa - Mogą naprawdę skutki mieć okrutne, - A człowiek nerwy nie ze stali ma... Może się jednak minę znaleźć da I wyjąć detonator, nim wybuchnie. Żeby ziemia snem spokojnym spała, Żeby miny nie zniszczyły jej, Trzeba umiejętnie je rozbrajać, Gdy ktoś przeszłość zdetonować chce. Czasem sobie przypomnę - są takie chwile - Z dawnych lat kilka fraz: Obiegową opinię, że saper się myli Tylko raz.
© Marlena Zimna. Tłumaczenie, 1994