Ludzie mylą się i łżą - Nic po śmierci nie ma. W nocy diabły mi się śnią Z piekła czarnej ziemi.
© Marlena Zimna. Tłumaczenie, 2015