Gdzie twych siedemnaście lat? Na Bolszom Karietnom! Gdzie twych siedemnaście biad? Na Bolszom Karietnom! Gdzie zabawek twoich świat? Na Bolszom Karietnom! Gdzie po tobie został ślad? Na Bolszom Karietnom! Pomniesz towarzyszu tamten dom? Sen o nim przerywa noc niczym grom Człek się może nazwać zrazu byle kim Gdy na Bolszom Karietnom nie był w życiu swym   Gdzie twych siedemnaście lat? Na Bolszom Karietnom! Gdzie twych siedemnaście biad? Na Bolszom Karietnom! Gdzie pistolet wróg czy brat? Na Bolszom Karietnom! Gdzie po tobie został ślad? Na Bolszom Karietnom! Nazwę dziś zmienili - o tym wiesz? Teraz wszystko nowe tam wierz - nie wierz Lecz gdybyś świat objechał i miałbyś złoty gmach To po Balszom Karietnom będziesz chodził w snach   Gdzie twych siedemnaście lat? Na Bolszom Karietnom! Gdzie twych siedemnaście biad? Na Bolszom Karietnom! Gdzie zabawek twoich świat? Na Bolszom Karietnom! Gdzie po tobie został ślad? Na Bolszom Karietnom!
© Waldemar Bajak. Tłumaczenie, 2010