W chłody do chłodów Do miejsc w śniegu i cześć Miasta inne wołają nas znów Bądź to Mińsk bądź to Brześć W ch-łody do chłodów Powód jest motyw ten Od topoli i dam Nas dalekie miejsca ciągną hen Niby weselej tam Powód ten spędza sen Zimno w domu? - To grzej Lecz nam brak czasami Nowych spotkań i kumpli gdzie lżej Niby bieda z nami Niby z nimi - cieplej Jak by nie było nam Choć gdzieś lepsze gniazda Powracamy do domów do dam Gdzie jest nasza gwiazda? Może tu - może tam
© Waldemar Bajak. Tłumaczenie, 2009