...
© Zbyszek Batorski. Tłumaczenie, 2014
© Zbyszek Batorski. Wykonanie, 2014