...
© Joanna Usarek. Tłumaczenie, ?
© Eugeniusz Tiemnikow. Wykonanie, 2014