...
© Jakub Zuckerman. Tłumaczenie, ?
© Jakub Zuckerman. Wykonanie, 2020