...
© Adam Świć. Tłumaczenie, ?
© Jan Kondrak. Wykonanie, 2017