Żołnierz zawsze zdrów! Żołnierz zniesie trud! I pył sypie się spod nóg; Wydeptanych w marszu dróg. I nie można się zatrzymać, Ani zmienić rytmu - nuty; Jaśnieją nasze lica, Błyszczą nasze buty! Spaloną już równiną, Za metrem, metr... Idą Ukrainą Żołnierze gruppy "Centr". I pierwszy i drugi - baczność, na wprost marsz! Każdy krok do przodu - i raj będzie nasz. A pierwszy i drugi - też ryzyko lubi... W ślad za tobą pójdzie - w śmierci oddech długi; Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi! Przed nami wszystko jasne jest. Za nami płonie świat! Nie trzeba myśleć, z nami ten, co całą prawdę zna! Weseli i radośni Wrócimy do swych miast. Niewiasty jasnowłose Nagrodą będą nam! To wszystko nas nie minie, Lecz teraz w prawo skręt! Idą po Ukrainie Żołnierze gruppy "Centr". I pierwszy i drugi - baczność, na wprost marsz! Każdy krok do przodu - i raj będzie nasz. A pierwszy i drugi - też ryzyko lubi... W ślad za tobą pójdzie - w śmierci oddech długi; Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi! Pierwszy i drugi!
       
© Artur Jackowski. Tłumaczenie, ?
© Artur Jackowski. Wykonanie, 2010